Beste verenigingsleden,

In mijn vorige bericht schreef ik nog hoopvol, we staan aan de start van de competitie 2020/2021. Maar helaas na vier competitie ronden was het al weer gebeurd en heeft Corona ons andermaal in de greep.

Het aantal besmettingen liep weer fors op en de gevreesde 2e golf was een feit, de regels werden weer aangescherpt en zelfs normaal trainen zit er niet meer in. Gelukkig mag de jeugd normaal trainen en onderling wedstrijden spelen, deze worden op de zaterdagen gepland net zo als andere activiteiten als het 4x4 toernooi en techniektrainingen.

 

De senioren zijn veroordeeld tot het trainen in viertallen en dan ook nog op 1,5 meter. Daar wordt je als voetballer niet vrolijk van, toch is het in die weken de Hoofdtrainer gelukt om aan de selectie een gevarieerd aanbod van afgestemde trainingen te geven met hulp van maar liefst 3 assistent trainers. Ander teams deden andere dingen om binding en betrokkenheid te behouden, zo organiseerde het 2e team digitaal “Ranking the Stars” zodat men elkaar nog beter leerde kennen. Het was erg geslaagd ondanks dat een enkeling wel erg veel tekst had begreep ik.

Al deze aangescherpte regels betekend ook nog steeds geen kantine inkomsten voor onze vereniging. Inkomsten die hard nodig zijn om onze vereniging niet in de rode cijfers te doen belanden, onze vaste lasten gaan immers gewoon door. Interen op onze financiën is dan ook onvermijdelijk, om niet te ver in de rode cijfers te belanden zijn in overleg de vrijwilligers bijdragen stopgezet en het loon van de Hoofdtrainer aangepast. Mannen allemaal bedankt voor jullie begrip en medewerking aan deze vervelende bezuiniging in het belang van onze vereniging.

Maar het kan altijd nog slechter, het bericht dat onze vrijwilligster Eiziena Zandvoort overleden is, sloeg in als een bom. Eiziena is een goedlachse duizendpoot waar je altijd van op aan kon en waar je nooit tevergeefs een beroep op deed. Ze is echtgenote en moeder binnen een echt voetbal gezin, Erik en Luuk zijn werkzaam als trainer binnen onze vereniging, Stijn als jeugdspeler en ook Rik heeft een voetbal verleden bij onze vereniging. Namens mijzelf, bestuur en leden wens ik jullie en jullie dierbaren veel sterkte toe in deze zware tijd.

Gelukkig zijn er ook veel positieve zaken te benoemen in deze moeilijke tijd. De grote clubactie was een groot succes, de loten verkoop ging zelfs zo goed dat er loten bij besteld moesten worden. Jeugdspelers en ouders bleken ras verkopers te zijn en hebben meer dan hun beste beentje voor gezet. Stan verkocht er zelfs precies 50 en werd hier voor beloond met een mooie Derbystar bal met zijn initialen er op. Het resultaat van deze mooie actie is al te zien op onze velden, van de opbrengst zijn 2 nieuwe draagbare aluminium jeugd doelen met blauw witte netten aangeschaft. Dit lijkt misschien raar in deze financieel spannende tijd, maar het bestuur vond het niet meer dan billijk dat het geld wat opgebracht is door de jeugd ook besteed werd aan de jeugd. Daarnaast was het ook een must dat de te zware oude stalen jeugddoelen vervangen werden.

Door alle Corona perikelen zou je het haast vergeten maar 28 oktober bestond onze vereniging 75 jaar. Helaas is het hele jubileumjaar programma door Corona in het water gevallen en kon dit geen doorgang vinden. We hopen ijs en weder dienende dit aankomend jaar met jullie als nog groots en met diverse festiviteiten te vieren. Als bestuur hebben we toch gemeend om op kleine schaal, conform de geldende RIVM regels, aandacht aan onze verjaardag te schenken. Met een kleine delegatie van bestuur, trainers en leiders is er terug gekeken in de roemrucht historie van de vereniging en geproost op de toekomst van onze vereniging.

Een leuke en mooie actie die momenteel loopt is “Een rondje voor de club”. Nu de kantine is gesloten en we elkaar niet kunnen treffen onder het genot van een drankje kan men toch een rondje doneren. Op deze ludieke manier geef je als het ware aan een ieder een rondje, daar de opbrengst ten goede komt aan de vereniging en dus aan ons allen. Meer informatie en de link over deze actie vindt je op onze site en Facebook.

Goede (jeugd)trainers zijn de ruggengraat van een vereniging, ook de onze. Om onze (jeugd)trainers nog beter te maken is er het project “Train de Trainer” opgestart. De Hoofdtrainer Hendrik Timmer ondersteund met raad en daad onze trainers zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. In een mix van theorie en praktijk zullen diverse training vormen behandeld worden. Afgelopen zaterdag was het eerste resultaat al te zien, alle jeugd teams kregen diverse techniek trainingen van de gemotiveerde jeugdtrainers voorgeschoteld.

Misschien hebben jullie het al gehoord, maar er is een nieuwe lichting spelers actief binnen onze club. Onder de bezielende leiding van Marcel van Veenen zijn FC de Kabouters gestart, met maar liefst 12 kabouters zijn er ondertussen 3 pittige trainingen afgewerkt. De kabouters gaan nu even de winterstop in en gaan in Maart weer beginnen. Een geweldige en mooie ontwikkeling voor onze vereniging, de jeugd heeft tenslotte de toekomst.

Een actie die nog op stapel staat is de jaarlijks terugkerende Oliebollen en Vlees actie welke in December zal plaats vinden. Bij deze wil ik een ieder vragen om aan deze actie mee te werken, het zij als vrijwilliger dan wel als klant. Vele handen maken tenslotte licht werk en aan een lekkere oliebol of droge worst ben je nooit bekocht.

Tot besluit wil ik alvast een ieder prettige feestdagen wensen ondanks de Corona tijd waar we nu in zitten. Heb aandacht en oog voor elkaar, bel, mail of app met elkaar, geef waar nodig steun of hulp aan elkaar. Samen komen we door deze lastige tijd heen, “Samen is niet allen”.

 

Met vriendelijk groet,

Kees vd Leest

Kees van der Leest