Beste verenigingsleden,

Dit seizoen wordt er helaas niet meer in competitieverband gevoetbald door de amateurverenigingen in Nederland. Dit heeft een grote impact op onze vereniging en onze leden.

 

We worden door de terechte maatregelen zowel sportief, sociaal als financieel zwaar geraakt. VV Veenhuizen is gelukkig een financieel gezonde vereniging, maar wij zien onze inkomsten door deze crisis sterk terug lopen.
Daarentegen lopen een groot deel van onze vaste kosten wel gewoon door. Het bestuur heeft inmiddels de vrijwilligersvergoedingen van onze JIO’s stop gezet, daarnaast is er een regeling wat betreft de loonkosten met de Hoofdtrainer getroffen.

 

Een belangrijke bron van inkomsten is de contributie, als lid van onze vereniging betaal je contributie zo als vastgelegd in onze statuten.
Helaas kunnen we niet anders dan de contributie blijven innen voor dit seizoen, terwijl we geen verenigingsleven met voetbal kunnen aanbieden.
Ik hoop en rekenen op jullie aller begrip in deze moeilijke tijden in het belang van onze vereniging VV Veenhuizen.

Dreigt u in financiële problemen te komen door het moeten betalen van de contributie dan is er voor kinderen en jongeren hulp mogelijk van het jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe, aanmelden kan via https://kindsupportdrenthe.nl/
Als volwassene kunt u indien nodig contact op nemen met onze penningmeester Erik Lubbers voor een passende regeling waar een ieder bij gebaat is.

Denk in deze moeilijke tijden ook aan onze sponsoren waar van de meesten uit het midden en klein bedrijf komen of ZZP’er zijn, als bestuur hebben we gemeend soepel met de sponsor contracten om te gaan en hen aangeboden op een later tijdstip deze verplichtingen te voldoen.

Na overleg met de jubileum commissie heeft het bestuur helaas moeten beslissen om alle festiviteiten rondom ons 75 jarig bestaan te verplaatsen naar volgend jaar. Er is te veel onzekerheid om afspraken te maken en zaken vast te leggen, daar naast is een reünie of feestavond op 1,5 meter van je voetbalvrienden van nu en weleer geen feestelijk voor uitzicht. Nieuwe data gaan gepland worden, de organisatie gaat door en wat in het vat zit verzuurd niet, als deze crisis achter de rug is gaan we er met zijn allen een mooi feestelijk jaar van maken.

Er is gelukkig ook goed nieuws, de jeugd mag vanaf dinsdag 28 April weer sporten in teamverband, t/m 12 jaar zonder beperkingen en tot 19 met beperkingen.
De gemeente is leading op welke manier we dit gaan organiseren en uitvoeren, gemeentes krijgen vandaag vrijdag 24 April de richtlijnen van de overheid toegestuurd. Vanavond komt de jeugdcommissie bij elkaar om dit goede nieuws te bespreken en een plan van aanpak te maken.
Momenteel zijn de velden van VV Veenhuizen in groot onderhoud en bemest, er wordt gewerkt aan een oplossing zo dat er toch gevoetbald kan worden,u wordt via de team apps hier van op de hoogte gebracht.

De vereniging staat echter niet stil, we hebben de voedselbank Noordenveld blij verrast met een gedeelte van onze kantine voorraad, de nog aanwezige biervoorraad is in no-time verkocht onder de leden.
De gemeente is inmiddels begonnen met groot onderhoud van onze velden, deze zijn inmiddels bemest en onze waterploeg is begonnen met sproeien, bij deze een dringende verzoek aan de jeugd om de doelen te laten staan waar ze staan en deze niet te gebruiken.

Onze Vutters zijn op gepaste afstand van elkaar begonnen met onderhoud aan en om onze accommodatie. Hierbij is overigens alle hulp welkom op de donderdagmorgen, heb je nu wat meer vrije tijd geef je dan op bij Henk Lubbers(06-29535729) of kom gewoon langs. Dit is de uitgelezen kans om achterstallig onderhoud weg te werken en onze Vutters een zeer verdiend steuntje in de rug te geven. Uiteraard wordt er gewerkt conform de huidige RIVM voorschriften.
De TC is druk bezig met de organisatie van en rond om de teams voor het volgend seizoen en maakt hier in goede stappen.
Het materiaal en kleding wordt gecheckt en waar nodig vervangen.

Daarnaast hopen we, zodra het is toegestaan en iedereen zich veilig voelt, toch nog een balletje te kunnen trappen en op deze manier het seizoen voor een ieder op zijn VV Veenhuizens af te sluiten. Of dat kan en hoe we dat doen, dat moet de toekomst uitwijzen.

Ik hoop dat deze crisis snel voor bij is, maar de realiteit is waarschijnlijk anders, ik wens jullie namens het bestuur veel gezondheid, sterkte en wijsheid toe.
Pas goed op je zelf en een ander, hou ons motto hoog, Samen is niet alleen.

Met sportieve groet,
Kees van der Leest
Voorzitter